1. เข้าสู่ระบบ

  1. การเข้าสู่ระบบ เข้าใช้งานที่ URL  https://student.mytcas.com ระบบแสดง นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ ผู้สมัครอ่านทำความเข้าใจแล้วเลือก "รับทราบ"

  2. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก G-Number หรือ Passport Number สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ใน TCAS66 กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากพบข้อมูลผู้สมัคร ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูก จากนั้นเลือก "เข้าสู่ระบบ"

  3. หรือกรอก G-Number (รหัส 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยอักษร G) จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ. จากนั้นเลือก "เข้าสู่ระบบ"

  4. หรือกรอก Passport Number สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรประชาชน จากนั้นเลือก "เข้าสู่ระบบ"

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง