5. ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 TCAS64 หรือ TCAS65 มาแล้ว

ให้ใช้บัญชีเดิมเข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ กรอกเลขประจำตัวและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบได้เลย

หากผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ลืมรหัสผ่าน ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน”

ระบบแจ้งว่า พบข้อมูลของท่านในระบบเดิม กรุณาเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน
ผู้สมัครเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนได้ทาง อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับจากอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กำหนดรหัสผ่านจำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย

 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
 • ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
 • ตัวอักษรอักขระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม่มีก็ได้

จากนั้นเลือก “ตั้งรหัสผ่านใหม่”

หากไม่สามารถยืนยันตัวตนตามข้อมูลด้านบนได้ให้เลือก “ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่”

การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. กรอกอีเมล
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 3. ระบุคำนำหน้า
 4. กรอกชื่อ
 5. กรอกนามสกุล
 6. อัปโหลดรูปถ่าย รูปด้านหน้าบัตรประจำตัว และ รูปถ่ายคู่บัตรประจำตัว
 7. เลือก “แจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน”

ระบบแจ้งได้รับข้อมูลแล้ว รอทีมงาน TCAS66 แจ้งกลับภายใน 72 ชั่วโม

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง