4. ผู้สมัครไม่พบข้อมูลส่วนตัว

เมื่อผู้สมัครใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก G-Number หรือ Passport Number แล้วไม่พบ ข้อมูลผู้สมัคร ให้เลือก “แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม”

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

 1. กรอกอีเมล
 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 3. ระบุคำนำหน้า
 4. กรอกชื่อ
 5. กรอกนามสกุล
 6. อัปโหลดรูปถ่าย รูปด้านหน้าบัตรประจำตัว และ รูปถ่ายคู่บัตรประจำตัว
 7. เลือก “แจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน”

หลังจากนี้ทีมงาน TCAS จะตรวจสอบ และยืนยันสถานะกลับไปทางอีเมล ภายในเวลา 72 ชั่วโมง

เมื่อได้รับการแจ้งยืนยันข้อมูลจาก ทีมงาน TCAS66 แล้วให้ กรอกเลขประจำตัวประชาชน13 หลัก G-Number หรือ Passport Number ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากข้อมูลถูกต้องจะแสดง เครื่องหมายถูก จากนั้นเลือก “เข้าสู่ระบบ”

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ TCAS อ่านทำความเข้าใจแล้วเลือก
“รับทราบ และ เริ่มยืนยันตัวตน”

ระบบแจ้งว่า พบข้อมูลของท่านในระบบ กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตน

 1. ระบุอีเมล
 2. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 3. เลือกคำนำหน้า
 4. ระบุชื่อ ภาษาไทย
 5. ระบุนามสกุล ภาษาไทย
 6. ระบุชื่อ ภาษาอังกฤษ
 7. ระบุนามสกุล ภาษาอังกฤษ
 8. กำหนดรหัสผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวอักษรอักขระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม่มีก็ได้
 9. ตัวเลือกกรณี "ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"
 10. เลือก "ไปหน้าถัดไป"

สามารถเลือกการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป ผู้สมัครสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมที่ใช้อีเมลเดียวกับที่ระบุไว้ได้ หรือเลือก "เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั้น"

ตรวจสอบข้อมูล

ผู้สมัครต้องทำการยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ หากไม่ยืนยัน จะไม่สามารถขอรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว One Time Password (OTP) ได้


เพิ่มข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาแล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา" สถานะข้อมูลการศึกษา จะขึ้นว่า (รอตรวจสอบ) กรุณารอทีมงาน TCAS66 ตรวจสอบภายใน 72 ชั่วโมง

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เลือกวันเดือนปีเกิด ระบุน้ำหนักและส่วนสูง และตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ จากนั้นเลือก "บันทึกข้อมูลส่วนตัว"


เพิ่มข้อมูลผู้ปกครองให้ครบถ้วน แล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลผู้ปกครอง"

แก้ไขข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน แล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลที่อยู่"

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง