สามารถใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ของปี 65 ได้ไหม?

จะไม่สามารถใช้คะแนน GAT/PAT ของปี 65 ได้ เนื่องจากปี 66 มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาสอบใหม่ทั้งหมดจึงไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT ปี 65 มาใช้ได้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง