2. ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

 1. ระบุอีเมล
 2. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 3. เลือกคำนำหน้า
 4. ระบุชื่อ ภาษาไทย
 5. ระบุนามสกุล ภาษาไทย
 6. ระบุชื่อ ภาษาอังกฤษ
 7. ระบุนามสกุล ภาษาอังกฤษ
 8. กำหนดรหัสผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
  ตัวอักษรอักขระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม่มีก็ได้
 9. ตัวเลือกกรณี "ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"
 10. เลือก "ไปหน้าถัดไป"

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีเข้าระบบ

 1. สามารถเชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบกับ Facebook หรือ
 2. เชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบกับ Google หรือ
 3. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั้น

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป ผู้สมัครสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางสังคมโดยเครือข่ายทางสังคมที่เลือกจะต้องใช้อีเมลเดียวกับที่ผู้สมัครได้กรอกรายละเอียดไป หรือจะเลือกเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั้นก็ได้

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล

ระบบแจ้ง "ท่านยังไม่ได้ยืนยันอีเมลและเบอร์มือถือ" หากไม่ยืนยัน จะไม่สามารถขอรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว One Time Password (OTP) ได้ ผู้สมัครสามารถเลือกยืนยันอีเมลหรือเบอร์มือถือ

 • เมื่อเลือกยืนยันอีเมล ระบบจะส่ง One Time Password (OTP) ทางอีเมลที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน นำรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับมากรอกเพื่อยืนยัน

 • เมื่อเลือกยืนยันเบอร์มือถือ ระบบจะส่ง One Time Password (OTP) ไปยังเบอร์มือถือผู้สมัคร ตรวจสอบ SMS เบอร์มือถือผู้สมัครที่ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน
  นำรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับมากรอกเพื่อยืนยัน


 • ถ้ากรอกรหัส One Time Password (OTP) ถูกต้องระบบจะเข้าหน้าโปรไฟล์อัตโนมัติ
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง