เปิดรับสมัครสอบ GSAT

เปิดรับสมัครสอบ GSAT

ครั้งที่ 2/2022 จัดสอบเดือนตุลาคม 2565

เริ่มเปิดรับสมัครสอบและชำระเงิน
ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 ตุลาคม 2565
สมัครได้ที่ www.gsat.tu.ac.th


วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.15 น.
สถานที่สอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อาจเปลี่ยนสถานที่สอบเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ตามความเหมาะสม

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง