เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT

เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT

  1. ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น
  2. ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้
  3. กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน
  4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
    - ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (ไม่มีค่าบริการ)
    - หรือ ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส โดยชำระให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น.
    หรือตามเวลาเปิดให้บริการของร้านในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าบริการ 10 บาท)
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง