การยื่นหนังสืออธิบายสาเหตุการสอบแล้วไม่สมัครคัดเลือกในปีการศึกษา 2565

Q&A: การยื่นหนังสืออธิบายสาเหตุการสอบแล้วไม่สมัครคัดเลือกในปีการศึกษา 2565 ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ในปีการศึกษา 2566


Q: ใคร ที่จะต้องยื่นหนังสืออธิบายสาเหตุการสอบแล้วไม่สมัครคัดเลือกในปีการศึกษา 2565 ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ในปีการศึกษา 2566 นี้ ?

A: ผู้ที่เข้าสอบ GAT/PAT หรือวิชาสามัญอย่างน้อย 1 วิชา ในปี 2565
และไม่ปรากฏการสมัครคัดเลือกในรอบใด ๆ ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 หรือผู้ที่นำผลคะแนนไปยื่นสมัครแต่เฉพาะในสถาบันอุดมศึกษานอกระบบ TCAS เพียงอย่างเดียว
ในช่วงปลายเดือน ต.ค. 65 ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของผู้สมัครที่ใช้ลงทะเบียน ระบบ TCAS และมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลในระบบ TCAS (www.mytcas.com) ในวันที่ 1 - 10 พ.ย. 65


Q: ผู้ที่ไม่ต้องยื่นหนังสืออธิบายสาเหตุการสอบ แล้วไม่สมัครคัดเลือกในปีการศึกษา 2565

A: 1. ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ หรือสมัครสอบแล้วขาดสอบทุกวิชาในปี 2565
2. ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1, 2, 3 หรือ 4 อย่างน้อย 1 รอบ
3. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 ทุกลำดับ
4. ผู้ที่กดเลือก"ไม่ใช้สิทธิ์" ในรอบที่ผ่านการคัดเลือก อย่างน้อย 1 รอบ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง