การเพิ่มวิชาสอบและการแก้ไขสนามสอบภายหลังการสมัครและชำระเงินเรียบร้อย

การเพิ่มวิชาสอบ

ผู้สมัครสามารถเพิ่มวิชาสอบได้เท่านั้น ไม่สามารถลดวิชาสอบได้ การเพิ่มวิชาสอบจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมและทำตามขั้นตอนการสมัครสอบให้ครบถ้วน

การแก้ไขสนามสอบ

ให้ผู้สมัครเลือก "แก้ไขสนามสอบ"

ผู้สมัครสามารถแก้ไขประเภทข้อสอบหรือแก้ไขสนามสอบได้โดยการเลื่อนจัดลำดับสนามสอบขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสนามสอบใหม่ หากต้องการลบสนามสอบที่เคยเลือกไว้
ให้เลือกที่ไอคอน "ถังขยะ" เพื่อทำการลบ เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นเลือก "ไปหน้าถัดไป"

ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้ง จากนั้นเลือก "บันทึกรายการ"

ระบบจะปรากฏสถานะ กรุณายืนยันแก้ไขสนามสอบ โดยผู้สมัครสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง จากนั้นเลือก "ยืนยันแก้ไขสนามสอบ" 

หากต้องการกลับไปที่การสมัครครั้งที่ผ่านมาให้เลือก "ยกเลิกการแก้ไข"

ระบบจะปรากฏช่องทางในการเลือกรับรหัส One Time Password (OTP) เพื่อยืนยันการแก้ไขสนามสอบ จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสมัครสอบ"

กรอกรหัส One Time Password (OTP) จากช่องทางที่ผู้สมัครเลือกเพื่อยืนยันการแก้ไขสนามสอบ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการแก้ไขสนามสอบ"

ระบบจะปรากฏสถานะ แก้ไขสนามสอบเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครสามารถเพิ่มวิชาสอบและแก้ไขสนามสอบภายหลังได้ แต่หากไม่กดยืนยันรหัส One Time Password (OTP) หรือกดยกเลิกการแก้ไขระบบจะยึดตามข้อมูลการสมัครในครั้งที่ผ่านมา

การยกเลิกการแก้ไข

ในกรณีที่ผู้สมัครทำการเพิ่มวิชาสอบหรือแก้ไขสนามสอบแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการแก้ไขก่อนหน้านี้ ให้เลือก "ยกเลิกการแก้ไข"

ระบบจะถามอีกครั้ง หากต้องการกลับไปที่การสมัครครั้งที่ผ่านมาให้เลือก "ยกเลิกการแก้ไข"

ประวัติการดำเนินการ

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ "ประวัติการดำเนินการ"

ประวัติการดำเนินการ การสมัคร

ประวัติการดำเนินการ การชำระเงิน

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง