ห้องสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level นำอะไรเข้าได้บ้าง?

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง