ตัวอย่างรูปถ่ายการสมัคร

รูปผู้สมัคร จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ 
(ไม่จำเป็นต้องชุดนร./นศ. …ไม่ต้องเก็บหน้าม้า .. ใส่แว่นสายตาได้…)
!! ขอแค่ให้เหมือนตัวตนปัจจุบัน !!

ข้อแนะนำ : พื้นหลังสีเรียบ เช่น ขาว / น้ำเงิน ขนาดไม่เกิน 240x240 px หรือ 10-100 KB 

ปล. เด็กซิ่ว สามารถใช้รูปเดิมในระบบฯได้
อัพให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครสอบ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง