ต้องแต่งกายแบบไหนถึงจะเข้าสอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level ได้?

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง