ถ้าติดรอบ Portfolio แล้ว สามารถไปรอบต่อไปได้ไหม ?

  1. ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ติด ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ "ยืนยันสิทธิ์" ในระบบ student.mytcas.com ภายในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 เมื่อทำการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถสมัครในรอบต่อไปได้อีก
  2. ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ติด ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ "ไม่ใช้สิทธิ์" ในระบบ student.mytcas.com ภายในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 ผู้สมัครจึงจะสามารถสมัครในรอบต่อไปได้ 
  3. กรณีไม่ได้เข้ามาดำเนินการใดๆในระบบ student.mytcas.com ภายในวันที่ 7-8 ก.พ. 66 ระบบจะถือว่าผู้สมัคร "ไม่ใช้สิทธิ์" โดยอัตโนมัติ และสามารถสมัครในรอบต่อไปได้
  4. กรณี "ยืนยันสิทธิ์" เรียบร้อยเเล้ว เกิดเปลี่ยนใจจะสมัครในรอบต่อไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการ 
    "สละสิทธิ์" ในระบบ mytcas.com ภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 เพื่อสมัครรอบ 2 หรือรอบ 3 หรือรอบ 4 หรือ 6 พ.ค. 66 เพื่อสมัครรอบ 3 หรือรอบ 4
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง