ถ้าเลือกสนามสอบเเค่ที่เดียว แล้วสนามสอบเต็มจะทำยังไงดี?

หากเลือกสนามสอบไม่ครบ 5 สนามสอบ แล้วสนามสอบที่เลือกไปเกิดเต็ม ทปอ.จะทำการจัดให้สอบในสนามสอบที่ว่างและเลือกสนามสอบให้ใกล้กับพื้นที่ของสนามสอบลำดับที่ 1 ที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง