สถานะถึงขั้นรอชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนลำดับสนามสอบได้ไหม?

หากทำการยืนยันการสมัครสอบแล้ว สถานะขึ้นรอการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง