คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละหลักสูตรของปี 65 สามารถดูได้ที่ไหน?

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของแต่ละหลักสูตรที่เปิดรับในรอบ 3 Admission ปี 65

สามารถ Download ได้ที่ https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-R3-maxmin-23may65.pdf

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง