ถ้าวิชาที่ไม่มีกระดาษทดมีแต่ตัวข้อสอบเลย สามารถทดหรือขีดเขียนในตัวข้อสอบได้ไหม?

สามารถทดหรือขีดเขียนในตัวข้อสอบได้เลย

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง