ถ้าหากสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีกระดาษทดให้ จะสามารถพับหรือฉีก ได้ไหม?

สามารถพับกระดาษทดได้ แต่ห้ามฉีกหรือทำลายกระดาษทด และห้ามนำกระดาษทดออกจากห้องสอบ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง