สามารถใส่เสื้อกันหนาวไปสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ได้ไหม?

ไม่ได้ การแต่งการไปสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ควรแต่งกายดังในภาพด้านล่างนี้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง