Final Call! โค้งสุดท้าย

รับสมัครสอบเพิ่มเติมรายวิชา TPAT2 TPAT4 และ TPAT5
รูปแบบการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT) เท่านั้น
14-20 พ.ย. 65 เฉพาะกรณีที่นั่งการสอบด้วยคอมพิวเตอร์เหลือ
สมัครพร้อมกันเวลา 9.00 น. แบบ First come First serve


ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง