จำนวนที่นั่งว่าง สำหรับ CBT เท่านั้น

จำนวนที่นั่งว่าง

สำหรับ CBT (computers based test) เท่านั้น รอบ 2
(ทุกสนามสอบที่ยังมีที่นั่งว่าง) 
เฉพาะ TPAT2, TPAT4 และ TPAT5

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง