วันสุดท้าย!! สำหรับ CBT รอบ 2 (ที่นั่งว่าง) เท่านั้น

เปิดรับสมัครสอบวันนี้ วันสุดท้าย!! สำหรับ CBT (computers based test) รอบ 2 (ที่นั่งว่าง) เท่านั้น เปิดเฉพาะ TPAT2, TPAT4 และ TPAT5

จองแบบ first come first serve
ผ่านช่องทาง https://lin.ee/0TrM2Lr หรือ mytcas.com

เงื่อนไขการสมัคร/จองที่นั่ง
1. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ student.mytcas.com และผ่านการยืนยันสถานะการศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น
*หากไม่มีชื่อในระบบ จะถือว่า การสมัคร/จองที่นั่งสอบนี้เป็นโมฆะ

2. หากมีการสมัครและชำระเงินในรายวิชา TPAT2, TPAT4 และTPAT5 ในครั้งก่อนหน้านี้ (สมัครในวันที่ 1-10 พ.ย. 65) ไม่ว่าจะเป็นแบบ PBTหรือ CBT จะถือว่าเป็นการสมัครซ้ำ ดังนั้น การสมัคร/จองที่นั่งสอบนี้เป็นโมฆะ

3. การสมัคร/จองที่นั่งสอบ เป็นแบบ First come, First serve

*หากมีการชำระเงินแล้ว ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ขอให้ผู้สมัครพิจารณาคุณสมบัติตนเองให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระเงิน

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง