อย่าลืม! ไปทดลองสอบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 26-27 พ.ย. 65 อย่าลืม! ไปทดลองสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการสอบรูปแบบ CBT (Computer-Based Test) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง

สิ่งที่ต้องเตรียมไปทดลองสอบ
1. แสดงหน้าจอที่ระบบแจ้ง "ทดลองสอบด้วยคอมพิวเตอร์"
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และมีภาพถ่ายปัจจุบันที่ชัดเจนตรงกับตัวผู้เข้าสอบ

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่สะดวก เข้าทดสอบ สามารถทดลองเอง ได้ที่ cbt.mytcas.com

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง