การเดินทางเข้าสนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

การเดินทางเข้าสนามสอบมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ที่จะเข้าทดลองใช้งานระบบทดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการรื้อถอนอุปกรณ์เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร จึงจำเป็นต้องปิดประตูด้านหน้า มหาวิทยาลัย (ประตูทรงพล)

ขอให้ผู้ที่จะมาทดลองใช้งานระบบทดสอบในวันดังกล่าว เดินทางเข้ามหาวิทยาลัย ทางด้านประตูมาลัยแมน หรือประตูเหนือวังแทน ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง