การใช้คะแนน TGAT/TPAT ในรอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง