การแจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด

ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก "แจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด"

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข "แจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด" กรุณาอ่านและ "คลิกยอมรับ" ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อน "คลิกยืนยัน"

กรุณาเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อแจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิด"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิด"

เมื่อผู้สมัครสอบยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

ผู้สมัครสอบติดโควิด ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเต็มที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เตรียมอาหารมารับประทานเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เข้าสนามสอบทางช่องทางที่สนามสอบจัดไว้ให้ และรีบเดินทางกลับที่พักหลังสอบเสร็จสิ้น 

มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level

  1. ผู้เข้าสอบต้องนำ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาเอง และหมั่นล้างมือในระหว่างการสอบ
  2. แนะนำให้ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ หากมีอาการต้องสงสัยต่อไปนี้ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่คุมสอบหากมีการขอดู
  3. เข้าระบบ URL  https://student.mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวกในระบบรับแจ้ง (จะเปิดให้แจ้ง 4 วัน ก่อนวันสอบ) เพื่อให้สนามสอบเตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ
  4. กรณีเป็นโควิด-19 แล้วกักตัว ครบ 7 วัน หลังวันตรวจพบให้ถือว่าปลอดภัย สามารถ เข้าสอบห้องปกติได้
  5. หากตรวจพบเชื้อในวันที่สอบ และประสงค์ จะเข้าสอบ ให้นำผลตรวจฯ แจ้งที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบในห้องสอบแยกพิเศษ ทั้งนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เตรียมอาหารมารับประทานเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เข้าสนามสอบทางช่องทางที่สนามสอบจัดไว้ให้ และรีบเดินทางกลับที่พักหลังสอบเสร็จสิ้น และระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองเป็นสาเหตุแพร่กระจายเชื้อกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง