การเดินทางเข้าสนามสอบ CBT ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำหรับผู้สมัคร TGAT/TPAT ที่เข้าสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ณ สนามสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
เนื่องจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีกำหนดการถ่ายภาพหมู่ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
จึงขอให้ผู้สมัคร TGAT/TPAT ที่เข้าสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ณ สนามสอบสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โปรดวางแผนการเดินทาง เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถเดินทาง เข้าสอบได้ทันตามวัน และเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง