อย่าลืม!! บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา และบัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสอบทั้ง PBT และ CBT

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง