ผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง?

โดยการเข้าระบบ mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวก ในระบบรับแจ้ง เพื่อให้สนามสอบ เตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 (เวลา 12.00 น.)

**หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ภายหลังการลงทะเบียนแจ้ง ให้น้อง ๆ สอบที่ห้องสอบเดิม ตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง