เน้นย้ำ อย่าลืม!!! ฝนชุดข้อสอบ

  1. ห้ามดินสอกด ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว หูฟัง และอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งหลาย
  2. ห้ามขีดเขียน หรือ จดสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับข้อสอบ ลงบนยางลบ สิ่งของ กระดาษทิชชู บัตรประจำตัวผู้สอบ เศษกระดาษ ฯลฯ อาจตีความได้ว่าเตรียมส่งต่อให้ผู้อื่น เป็นการส่อทุจริต
  3. ดินสอไม้ 2B ขึ้นไป (ถ้าเข้มมากระวังเรื่องการลบไม่สะอาด ทำให้เครื่องอ่านผิดพลาด)
  4. บัตรที่ใช้เข้าห้องสอบ :
    - บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แนะนำให้พริ้นต์มา ถ้าแสดงผ่านโทรศัพท์ ต้องหาที่ฝากเอง)
    - บัตรประชาชน / บัตรที่ราชการออกให้และมีรูปชัดเจน ไม่อนุญาตสำหรับสำเนาบัตรทุกชนิด หรือ เป็นรูปในโทรศัพท์ หรือ ใบแจ้งความ อนุโลมบัตรนร./บัตรนศ ที่มีรูปชัดเจน ได้ (สำหรับปีนี้) ถ้าเป็นเอกสารจากมหาวิทยาลัย / รร.ได้ แต่ต้องมีตราประทับ รูป และลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจอนุญาตชัดเจน (ตัวจริงเท่านั้น) สำเนาที่คัดทะเบียนราษฎร์ จากอำเภอได้ (ต้องมีรูป เลข ตราประทับ)
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง