การย้ายสนามสอบโรงเรียนชลกันยานุกูลสำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ Covid-19

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง