การสละสิทธิ์รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสละสิทธิ์ ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก "รับทราบ"

เมื่อถึงกำหนดเวลาให้สละสิทธิ์ ระบบจะเปิดให้ทำการสละสิทธิ์ได้ 

เลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก "สละสิทธิ์"

การสละสิทธิ์ ระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. เลือก “สละสิทธิ์” 

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "สละสิทธิ์"

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์

ผู้สมัครเลือก  “สละสิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสละสิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสละสิทธิ์"

ระบบแสดงข้อมูลการสละสิทธิ์ของผู้สมัคร รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง