ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 Portfolio

ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 Portfolio

วันที่ 7 ก.พ. 2566 และเปิดยืนยันสิทธิ์ เวลา 9:00 น.

ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com

ผู้สมัครสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ คู่มือการยืนยันสิทธิ์ - ไม่ใช้สิทธิ

โดยจะต้องดำเนินการให้สมบูรณ์ก่อนปิดระบบยืนยันสิทธิ์ เวลา 23:59 น. ของวันที่ 8 ก.พ. 2566
หมายเหตุ: การดำเนินการในระบบจะสมบูรณ์เมื่อได้ยืนยันการดำเนินการด้วย OTP แล้วเท่านั้น การไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่สมบูรณ์จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง