สรุปจำนวนผู้สมัครสอบวิชา A-Level ทั้งหมด

สรุปจำนวนผู้สมัครสอบวิชา A-Level ทั้งหมด 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบ mytcas ทั้งหมด 284,662 คน แยกจำนวนผู้สมัครตามรายวิชาต่างๆ ได้ดังนี้

61-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน
62-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน
63-วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 60,166 คน
64-ฟิสิกส์ 101,175 คน
65-เคมี 95,941 คน
66-ชีววิทยา 94,064 คน
70-สังคมศึกษา 153,022 คน
81-ภาษาไทย 156,131 คน
82-ภาษาอังกฤษ 173,780 คน
83-ภาษาฝรั่งเศส 2,771 คน
84-ภาษาเยอรมัน 951คน
85-ภาษาญี่ปุ่น 4,326 คน
86-ภาษาเกาหลี 4,510 คน
87-ภาษาจีน 9,068 คน
88-ภาษาบาลี 977 คน
89-ภาษาสเปน 772 คน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ก.พ. 2566

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง