อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบ สำหรับผู้เข้าสอบ A-Level

ไม่อนุญาต : อุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่นๆ

อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องสอบ : กบเหลาดินสอ และปากกาลูกลื่น

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง