การแจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด A-Level

ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูลการสมัครสอบ A-Level เลือก "แจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด"

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข "แจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด" กรุณาอ่านและ "คลิกยอมรับ" ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อน "คลิกยืนยัน"

กรุณาเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) เพื่อแจ้งกรณีผู้สมัครสอบติดโควิด จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิด"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิด"

เมื่อผู้สมัครสอบยืนยันการแจ้งกรณีติดโควิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

ผู้สมัครสอบติดโควิด ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเต็มที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เตรียมอาหารมารับประทานเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เข้าสนามสอบทางช่องทางที่สนามสอบจัดไว้ให้ และรีบเดินทางกลับที่พักหลังสอบเสร็จสิ้น 

มาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level

  1. ผู้เข้าสอบต้องนำ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาเอง และหมั่นล้างมือในระหว่างการสอบ
  2. แนะนำให้ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ หากมีอาการต้องสงสัยต่อไปนี้ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่คุมสอบหากมีการขอดู
  3. เข้าระบบ URL  https://student.mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวกในระบบรับแจ้ง (จะเปิดให้แจ้ง 4 วัน ก่อนวันสอบ) เพื่อให้สนามสอบเตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ
  4. กรณีเป็นโควิด-19 แล้วกักตัว ครบ 7 วัน หลังวันตรวจพบให้ถือว่าปลอดภัย สามารถ เข้าสอบห้องปกติได้
  5. หากตรวจพบเชื้อในวันที่สอบ และประสงค์ จะเข้าสอบ ให้นำผลตรวจฯ แจ้งที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบในห้องสอบแยกพิเศษ ทั้งนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เตรียมอาหารมารับประทานเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ เข้าสนามสอบทางช่องทางที่สนามสอบจัดไว้ให้ และรีบเดินทางกลับที่พักหลังสอบเสร็จสิ้น และระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองเป็นสาเหตุแพร่กระจายเชื้อกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด
ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง