แนวทางการจัดสอบ A-Level สำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19

แนวทางการจัดสอบ A-Level สำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19

โดยการเข้าระบบ https://student.mytcas.com/ เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวก ในระบบรับแจ้ง เพื่อให้สนามสอบ เตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ โดยผู้สมัครสอบ สามารถลงทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาการจัดสอบ

*ทั้งนี้ผู้เข้าสอบที่ทราบผลติดเชื้อฯ ในเช้าวันที่สอบ ให้ลงทะเบียนในระบบ และ Walk in + แสดงผลตรวจ ATK ที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบที่ห้องสอบพิเศษโควิด-19 ได้

**หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ภายหลังการลงทะเบียน ผู้สมัครสอบสามารถไปสอบที่ห้องสอบเดิม ตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง