การประกาศผลสอบ A-Level

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดงข้อมูล
การสมัครสอบ A-Level เลือก "ประกาศผลสอบ A-Level" เพื่อดูผลสอบทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายละเอียดผลสอบ A-Level ทั้งหมด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือก "หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา" เพื่อดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา

กรณีผู้สมัครขาดสอบ ระบบจะแสดงสถานะ "ขาดสอบ" ในรายวิชานั้นๆ

ตัวอย่าง หนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา A-Level ประจำปี 2566

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง