ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

กรณีที่ผู้สมัครติดอันดับที่ 1  

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 1 ไม่สามารถขอประมวลผลครั้งที่สองได้ กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง เลือก 

1. ยืนยันสิทธิ์ ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงได้อีก 2 ครั้ง

2. ไม่ใช้สิทธิ์ หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

เมื่อผู้สมัครเลือก ยืนยันสิทธิ์ ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์"

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน


ผู้สมัครสามารถเลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก "ไม่ใช้สิทธิ์"


ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น "ไม่ใช้สิทธิ์" เลือก "ไม่ใช้สิทธิ์"

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "การไม่ใช้สิทธิ์" กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก "ไม่ใช้สิทธิ์"

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์"

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ ในรอบนี้

ผู้สมัครสามารถเลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก "ขอเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ"

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ในรอบนี้ สามารถตัดสินใจได้อีก 1 ครั้ง เลือก "ยืนยันสิทธิ์"

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

ระบบแสดงรายละเอียด ท่านยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก

ประวัติการดำเนินการ 

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง