ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในอับดับที่ 2 เป็นต้นไป (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

กรณีที่ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 เป็นต้นไป

ระบบแสดงผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ท่านติดอันดับที่ 9 สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง เลือก "ยืนยันสิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2" 

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์"

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน

ผู้สมัครสามารถเลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก "ขอเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ"

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 หลังจากหมดเวลายืนยันสิทธิ์การประมวลผลครั้งที่ 1 แล้ว บางสาขาวิชาอาจมีตำแหน่งว่าง หากผู้สมัครต้องการโอกาสติดอันดับที่สูงขึ้น สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกได้ทั้งอันดับปัจจุบันที่มีสิทธิ์อยู่แล้วและอันดับที่สูงกว่า แต่ไม่สามารถเลือกอันดับที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้

เมื่อผ่านการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ หากผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก สามารถสละสิทธิ์ เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ ภายในวันที่ 27 พ.ค 66 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)


ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 

1. สามารถกดเลือกได้ทุกอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด 


2. สามารถกดเลือกบางอันดับที่ผู้สมัครต้องการเลือกได้


3. หากไม่เลือกอันดับที่ผ่านการคัดเลือกระบบจะแจ้งเตือน “กรณีที่ผู้สมัครไม่เลือกอันดับที่ผ่านการคัดเลือกในปัจจุบัน หากการประมวลผลครั้งที่ 2 ผู้สมัครไม่ได้อันดับที่สูงกว่าอันดับเดิม ผู้สมัครจะ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบนี้ แต่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้”

เมื่อผู้สมัครเลือกอันดับแล้วให้ทำการกดปุ่ม "บันทึกอันดับที่เลือก" จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2"

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว รอประกาศผลวันที่ 26 พ.ค. 66

หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก "ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 "

ระบบแสดง ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเป็นการเลือก "ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2" สามารถตัดสินใจได้ 1 ครั้งเท่านั้น เลือก "ไม่ใช้สิทธิ์"

ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น "ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2" เลือก "ไม่ใช้สิทธิ์"

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "การไม่ใช้สิทธิ์" กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก "ไม่ใช้สิทธิ์"

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์"

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 ในรอบนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ตัดสินใจครบ 3 ครั้งแล้ว

ประวัติการดำเนินการ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง