ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3 Admission)

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก ระบบแสดง ท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ ท่านสามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ ภายในเวลาที่กำหนด สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง  


ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 

1. สามารถกดเลือกได้ทุกอันดับที่ผู้สมัครได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด 


2. สามารถกดเลือกบางอันดับที่ผู้สมัครต้องการเลือกได้

3. หากผู้สมัครไม่เลือกอันดับเลย จะไม่สามารถกดปุ่มบันทึกอันดับที่เลือกได้

เมื่อผู้สมัครเลือกอันดับแล้วให้ทำการกดปุ่ม "บันทึกอันดับที่เลือก" จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2"

ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์"

ระบบแสดง ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว รอประกาศผลวันที่ 26 พ.ค. 66

ประวัติการดำเนินการ

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง