คู่มือระบบประมวลผลและประกาศผลการคัดเลือกฯ TCAS66 รอบ 3 Admission ครั้งที่ 2

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2

กรณีที่ผู้สมัครได้เลื่อนอันดับขึ้น 

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ "ท่านติดอันดับที่ 7"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผู้สมัครได้เลื่อนอันดับขึ้น ติดอันดับที่ 7 จากเดิมผลการประมวลผลที่ 1 ติดอันดับที่ 9


กรณีที่ผู้สมัครได้อันดับเดิม

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ "ท่านติดอันดับที่ 7"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผู้สมัครได้อันดับเดิม

กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 "ท่านไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ครั้ง 

กรณีที่ผู้สมัครไม่ใช้สิทธิ์

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 "ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2 ในรอบนี้"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 และเลือก "ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอใช้สิทธิ์ประมวลผลครั้งที่ 2"

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 2 "ท่านไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 4 และไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

กรณีที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ผลการประมวลผลครั้งที่ 1

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 "ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว"

เลือก "ประวัติการดำเนินการ" ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ผู้สมัครติดอันดับที่ 2 และเลือก "ยืนยันสิทธิ์"

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง