การสละสิทธิ์รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง รอบ 3 Admission

หมายเหตุ *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้ **27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น

เลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก "สละสิทธิ์"

การสละสิทธิ์ ระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้ง ภายในวันที่  27 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. เพื่อสมัครในรอบ 4 ได้ ท่านไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เลือก “สละสิทธิ์” 

ระบบแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี "สละสิทธิ์"

*ผู้สมัครกรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์

ผู้สมัครเลือก  “สละสิทธิ์” เพื่อดำเนินการต่อไป หรือ เลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการสละสิทธิ์กลับไปยังก่อนหน้า

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก "ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์"

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก "ยืนยัน OTP และยืนยันการสละสิทธิ์"

ระบบแสดงข้อมูลการสละสิทธิ์ของผู้สมัคร รอบที่ 3 Admission

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติ ได้จากตัวเลือก”ประวัติการดำเนินการ”

กรณที่ผู้สมัครเคยสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 Quota มาแล้ว จะไม่สามารถสละสิทธิ์ในรอบนี้ได้ 

ให้คะแนนหัวข้อนี้ ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำ มีปัญหาในการส่งข้อแนะนำ กรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง